Rittensportcommissie - MAC Veenendaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
Rittensportcommissie
De rittensportcommissie is bij de MAC Veenendaal verantwoordelijk voor:
    Uitzetten van puzzel- en/of orientatieritten.
    Wederzijdse controle van de ritten.
    Bemanning van de rekenkamer na afloop van een rit.
    De organisatie van evt. andere evenementen welke met de rittensport te maken hebben
    zoals uitlegavond(en) over het reglement.
Van de leden van de rittensportcommissie mag verwacht worden dat zij een redelijke
tot goede kennis hebben van de rittensportreglementen.
De rittensportcommissie vergadert minimaal voorafgaand aan elke rit en verder voor zover nodig.

Op dit moment is de invulling van de rittensportcommissie vacant en daarom zoekt de MAC Veenendaal
met spoed mensen welke deze commissie willen gaan bemannen.
Zonder goede rittensportcommissie is deze tak van sport gedoemd te gaan verdwijnen bij de MAC.
Evt. gegadigden kunnen zich via rittensport@mac-veenendaal.nl  aanmelden of informatie opvragen.
(c) 2019 MAC Veenendaal
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu